Οι υπηρεσιες μας
 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
οικονομικής διαχείρισηςΧάραξη, σε συνεργασία με τα στελέχη σας, του βέλτιστου πλάνου οικονομικής διαχείρισης, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Το βέλτιστο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από στοχευμένες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, καθώς και ανταγωνιστική μακροπρόθεσμη στρατηγική (κερδοφορία, ρευστότητα, λοιποί δείκτες οικονομικής υγείας).

Αναδιάρθρωση
Ρυθμίσεις δανείων
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης στην αναδιάρθρωση και τη ρύθμιση δανείων:

 • ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησής σας και της αγοράς
 • αξιολόγηση του συνόλου των εναλλακτικών επιλογών, μέσα από ευρύ φάσμα πιθανών προσεγγίσεων, όπως:
  - απευθείας διαπραγμάτευση με τράπεζες / πιστωτές,
  - εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
  - προ-πτωχευτική διαδικασία
 • εύρεση της βέλτιστης προσέγγισης για την επιχείρησή σας και σύνταξη του αντίστοιχου business plan
 • υλοποίηση του πλάνου και ανάληψη των επιμέρους διαπραγματεύσεων, συμφωνιών κ.λπ.
Τελικός σκοπός και βασικός γνώμονας της διαδικασίας αποτελεί η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, η πλήρης εξυγίανσή της και η επίτευξη της απρόσκοπτης λειτουργίας της και της κερδοφόρας ανάπτυξής της.

Στρατηγική εμπορικής ανάπτυξης
Στρατηγική marketingΠαροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εμπορικής ανάπτυξης και στρατηγικού εμπορικού σχεδιασμού.

 • Μέσα από την ανάλυση της επιχείρησης και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος προκύπτουν οι άξονες εμπορικής ανάπτυξης, οι οποίοι προσδίδουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εγγυώνται αύξηση μεριδίου αγοράς, αύξηση πωλήσεων, και βελτίωση κερδοφορίας.
 • Ταυτόχρονα τίθενται στέρεες βάσεις για σταθερή ανάπτυξη της επιχείρησης μακροπρόθεσμα, με ισχυρή παρουσία της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.

Ανάπτυξη Λογισμικού
Κατασκευή ιστοσελίδων και e-ShopsΜέσω συνεργασίας με στελέχη που έχουν πολυετή εμπειρία στο χώρο, καθώς και στρατηγικών συνεργασιών:

 • παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • διαμόρφωση ηλεκτρονικής παρουσίας της επιχείρησής σας και/ή του καταστήματός σας

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα, με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

25+

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

35+

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ

5+

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«Όραμά μας είναι να δώσουμε σε κάθε επιχείρηση πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλών και λογισμικού.»

yria
Ύρια Κυριακοπούλου
Founder & General Manager

Επικοινωνήστε με εμάς για να δούμε μαζί
πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρησή σας!